หลักสูตรพัฒนาครู

รายละเอียด :
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ชมืออาชีพ

Coaching Performance

รหัสหลักสูตร 623151009

หลักสูตรผ่านการรับรองคุรุพัฒนา (สามารถเก็บชั่วโมงอบรมได้ 16 ชั่วโมง)


หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสู่การเป็นครูกระบวนกรมืออาชีพ

Facilitator Developing Program

รหัสหลักสูตร 623181100

หลักสูตรผ่านการรับรองคุรุพัฒนา (สามารถเก็บชั่วโมงอบรมได้ 16 ชั่วโมง)


หลักสูตร

กระบวนการสอนคิดเชิงบูรณาการ STEM ศึกษาสู่การสร้างโครงการนวัตกรรม

STEM for Innovation Project

หลักสูตรผ่านการรับรองคุรุพัฒนา (สามารถเก็บชั่วโมงอบรมได้ 16 ชั่วโมง)
สอบถามรายละเลียดเพิ่มเติม
โทร.093-223-5919 
หรือ Line : http://nav.cx/9YgvADF