หลักสูตร Common Pitch สื่อสารเชิงรุก

รายละเอียด :
หลักสูตร : พัฒนาทักษะการพูด #นักสื่อสารเชิงรุก #CommonPitch ##สื่อสารให้ง่ายแต่ได้ใจคนทุกสถานการณ์ทำได้จริงหรือ## ถ้าเราปล่อยเรื่องที่ยาก เราจะพบเรื่องที่ง่ายเสมอ "หลายคนเข้าใจผิดกับการพูด แท้ที่จริงแล้วยังมีสิ่งที่ง่ายกว่าที่คิด" การพูดคือด่านที่สี่ของการนำเสนอ การพูดต้องสร้างความสอดคล้องให้ครบองค์ 5 ถ้าผ่านด่านแรกของการพูดได้หล่ะ บอกเลยว่า เราจะทะลุทุกเรื่อง ของการพูดแตะใจผู้ฟัง